Utstyr
Et bredt og solid utvalg utstyr
Interforms system av hydrauliske jekker er meget pålitelig. Det krever minimalt vedlikehold og er lett å håndtere ved kjøring av formen. Jekkene er individuelt justerbare og nivået for hver jekk indikeres ved hjelp av et vannivelleringssystem. Blant våre kunder er Interforms glideforskalingssystem ansett som det beste systemet som er tilgjengelig på markedet.Våre hydrauliske jekker er laget for en arbeidskapasitet på tre, seks og tolv tonn. Jekkene griper klatrestålet med to kulegrep, noe som er unikt for Interforms jekker. Løftehøyden for hver jekk kan justeres individuelt, noe som gjør det mulig å kjøre formen med stor nøyaktighet. Seks tonns jekker brukes vanligvis ved høye koniske konstruksjoner og når lastene er store. Tre tonns jekker brukes normalt ved rette konstruksjoner og ved normale lastforhold.

Vi har utviklet et spesielt glideforskalingssystem for koniske konstruksjoner, som har blitt brukt til glidestøp av over en million kvadratmeter overflate på piper og tårn gjennom årene.

Interforms system gir følgende fordeler:
  • Reduksjon av diameter med mer enn 50% for koniske konstruksjoner.
  • Stor mulighet for reduksjon av veggtykkelsen.
  • Mulighet for kontinuerlig å endre veggens helning som kan tilpasses til nesten alle profiler.
  • Nøyaktig sirkulært tverrsnitt er stilt automatisk på en sikker måte.
  • Sikkert og pålitelig system for kjøring av formen er i hovedsak oppnådd gjennom å la hydrauliske sylindre kontrollere formskruene.