<

Forutsetninger
Viktige parametre
Som for ethvert vellykket prosjekt er planlegging viktig. Et tidlig valg av glid i byggeprosessen medfører at prosjekteringen blir tilrettelagt for glid. Viktige parametre som betongkvalitet må kontrolleres. Utilsiktede variasjoner i betongkvalitet må unngås, og det er spesielt viktig med nøyaktig og god styring av betongens størkningstid. Videre bør armering standardiseres med færrest mulig poster, og det bør spesielt tas hensyn til avstand mellom armeringsstenger, stanglengder og utforming av vinkler og bøyler. Montering av eventuelle spennkabler skjer samtidig som de øvrige arbeidene, og det stilles derfor strenge krav til forhåndsplassering og tilretteleggelse. Utsparinger og innstøpingsgods må også tilpasses glidestøpmetoden da disse ikke kan stikke utenfor konstruksjonens veggliv. Normalt er disse 15-20 mm mindre enn den aktuelle veggtykkelsen. Glidelister med kotehøyde og posisjon må utarbeides.

Ikke minst viktig er det å innse at glid er et team-work hvor gliden går kontinuerlig og hvor flere parter enn Interform er involvert med utstøping, armering, utplassering av utsparinger, rengjøring etc.