Hva er glideforskaling?
En introduksjon
Med bakgrunn i konstruksjonstegninger prosjekterer vi utførelsen av glideforskalingen med tegninger og glidelister for utsparinger og innstøpningsgods. Formene, med en høyde på 1,1 meter, bygges opp av tre kledd med en 1 mm stålplate. Med bakgrunn i belastning og utførelse monteres løfteåk og hydrauliske jekker. Jekkene monteres på klatrestål som skjøtes suksessivt etter som gliden går. Vertikal kontroll utføres med laser, mens vannvater benyttes til horisontalkontroll. Selve arbeidsplattformen monteres på bjelker med underhengende hengestillas. Ved kjøring styres alle jekkene av en sentral enhet og normalt løftes gliden 20-25 mm for hvert løft. Utstøping og armering utføres kontinuerlig ettersom glideforskalingen arbeider seg oppover. Tilsiktet herdefront er ca 90 cm slik at denne ligger ca 20 cm fra nedre kant av formen. Avbindingstiden reguleres med tilsetningsstoffer (akselerering/retarding) og tilpasses fremdriften av formen.

Normal glidehastighet ligger mellom 2,5 til 3,5 meter pr døgn, men avhengig av konstruksjonen kan vi produsere 7-8 meter pr døgn.