<

Fordeler
Hurtig, sikkert og økonomisk
Vår største fordel er den raske montasjetiden. Med en glidehastighet på 2,5-3,5 meter pr døgn vil dette medføre redusert byggetid og dermed reduserte kostnader. En glidestøp pågår kontinuerlig og det vil derfor ikke bli noen støpeskjøter. Spesielt for vanntette konstruksjoner vil dette være en stor fordel.

Gjennom 40 år er systemet utviklet til å takle også komplekse konstruksjoner med stor sikkerhet. Det være seg åpninger i alle størrelser, innstøpninger, forsterkninger, utspring, koniske former, kontinuerlig reduksjon av veggtykkelse med mer. Glideforskaling er en sikker byggemetode hvor det ikke er behov for store kranløft med medfølgende fare. Det medfører også at systemet er lite utsatt for vær og vind, og glidestøpen kan foregå selv ved stor vindstyrke. Dette i motsetning til andre systemer hvor arbeidet må stoppe.

Velges glideforskaling med Interform følger det også med 40 års erfaring – både i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen.