Økonomi og tidsforbruk
En liten oversikt
En normal glidehastighet er 2,5 til 3,5 meter pr døgn avhengig av konstruksjonens kompleksitet. For de enklere konstruksjoner kan hastigheten ligge opp mot 7-8 meter pr døgn. Det sier seg selv at dette vil gi store tidsbesparinger. Normalt sett benyttes døgnkontinuerlige skift, men hvis nødvendig/ønskelig kan nattskiftet unngås. Den korte byggetiden vil medføre reduserte kostnader for kranleie, mannskap, blandestasjon etc, samtidig som videre utbygging kan starte på et tidligere stadium.

Eksempel:
Heis/trappesjakt med utsparinger
Høyde: 40 meter
Lengdemeter vegg: 60 meter
Totalt areal: 4800 m2
Døgnkontinuerlig drift

En normal tidsramme for glidestøp – montering, kjøring og demontering – vil ta ca 30 dager. Samme konstruksjon utført med klatring vil ta ca 70 dager.