</di

Detaljer
Typiske konstruksjoner
På denne siden er det vist endel detaljbilder av typiske konstruksjoner i forbindelse med glideforskaling.

Armering

Ferdig vegg

Overflate

Spennkabler

Støp med tobb