Bygg
Heis/trappesjakter og vegger
Innenfor bygg er det primært to hovedområder som er aktuelle for glideforskaling: heis/trappesjakter og vegger. Med den korte byggetiden vil glideforskaling i mange tilfeller være en meget kostnadseffektiv metode.