Tårn/siloer
Godt egnet
Som for LNG-tanker vil tårn og siloer på bakgrunn av sin utforming og høyde være godt egnet for bruk av glideforskaling.