Bro
Brotårn
Brotårn er en konstruksjon hvor glideforskaling vil ha flere fordeler. Foruten kort byggetid vil glideforskaling gi fordeler både med hensyn til arbeid i vindutsatte strøk og med tanke på støpeskjøter.