Interform
Lang erfaring i glideforskaling
Interform ble i 2006 kjøpt av NCC Construction. I dag er vi ca 20 ansatte og har produksjon, lager og kontor på Skytta nord for Oslo. Våre ansatte har lang erfaring i glideforskaling og vil være en viktig ressurs på byggeplass. I våre leveranser inngår normalt prosjektering og levering av glideformen, utleie av glideutstyr, montering av form og utstyr, kjøring av selve gliden, samt demontering. Det inkluderer også nødvendig veiledning på byggeplass.

Med bakgrunn i 40 års erfaring kan vi også være en viktig part i en tidlig fase av prosjektet, og vår know-how er ikke bare begrenset til selve glideoperasjonen. Interform kan gi verdifulle innspill til design, prosjektering og planlegging i tillegg til innspill i selve byggeperioden.