Konisk
Med tverrsnitt fra 50 meter ned til 2 meter
En konisk utforming kan være utfordrende, men Interform har et velprøvd glidesystem som fungerer utmerket. Vi kan utføre koniske former med tverrsnitt fra 50 meter ned til 2 meter. En glidende overgang mellom formene fører til at overflaten blir jevn og glatt også i overgangene mellom de ulike tverrsnittene.

For koniske piper, bropilarer, siloer etc, brukes et spesielt åkben som muliggjør bevegelser i horisontalretning for å justere radien. Dette formsystemet, avpasset etter hvert spesifikke prosjekt, muliggjør også endring av vegghelningen og veggtykkelsen. I 1967 ble den første koniske pipen utført, 125 m høy, med vårt utstyr i Danmark. I 1984 ble den hittil mest interessante koniske konstruksjonen utført. En elleve meter høy konisk silo utført med glideform i Japan. Vegghelningen ble endret fra en radieminsking på 163 mm per meter ved bunnen til vertikal glidning etter fem meter for deretter å gradvis økes slik at radieøkningen etter elleve meter ble 191 mm per meter. Siden 1974 har vi som underentrepenør utført mange koniske konstruksjoner på oljeplattformer.