Skrå
Skrånende konstruksjoner
Skrånende konstruksjoner, f.eks. bropilarer for hengebroer, ulike typer vegger og sjakter, kan glidestøpes ved hjelp av spesielle former. Gjennom å bruke Interforms spesielle koniske åkben kan man oppnå konstruksjoner som både skråner og er koniske som f.eks. A-tårnet på Strømsteinsbrua i Stavanger. To av veggene på kontrolltårnet på Oslo lufthavn, Gardermoen, er formet slik at tårnet ser ut som en siluett av en flyvinge.

Allerede i 1959 var vi engasjert i et prosjekt der man i en 100 m lang fjellsjakt med en helning på 43° kledde innsiden med betong ved hjelp av glidestøping. Formen ble styrt av skinner som tidligere ble brukt ved sprengningen av sjakten.