Spesial
Ualminnelige konstruksjoner
Med vårt system kan vi utføre glideforskaling av konstruksjoner med svært spesiell utforming. Har dere utfordrende prosjekter, ta da kontakt med oss slik at vi sammen kan se på mulige løsninger.