Andre tjenester
Flere tjenesteområder
Vårt hovedområde er prosjektering, montering og kjøring av glid. Det vil si at vi fungerer som en underentreprenør og hvor hovedentreprenør er ansvarlig for utstøping og armering. I enkelte prosjekter har vi også påtatt oss ansvaret for disse arbeidsoppgavene med hensyn til bemanning og utførelse. Dette er noe som må vurderes i det enkelte prosjekt.

Med bakgrunn i vår lange erfaring og ekspertise kan vi også bidra med prosjektering og utførelse av både spesialforskalinger og klatreforskalinger.

Vi har også kunnskap og utstyr til å påta oss oppdrag innenfor HeavyLift-segmentet. Det kan eksempelvis være turbiner til vindmøller, broseksjoner, røykrør for skorsteiner, tunge takkonstruksjoner etc.