Konstruksjoner
Bredt anvendelsesområde
Glideforskaling kan benyttes til en rekke konstruksjoner. Som en tommelfingeregel kan vi si at samlet areal bør være min. 1000 m2. Eksempelvis kan dette arealet utgjøre flere mindre sjakter (høyde 8-10 meter) eller èn større.

Hovedområder for benyttelse av glideforskaling er:

Heis- og trappesjakter
Vegger – tosidig og ensidig
LNG-tanker
Siloer
Tårn (fly, radar, kommunikasjon etc.)
Skorsteiner
Broer
Påstøp dammer
Vindmøller