Tjenester
Våre tjenesteområder
Vårt hovedområde er prosjektering, montering og kjøring av glid. Det vil si at vi fungerer som en underentreprenør og hvor hovedentreprenør er ansvarlig for utstøping og armering. I enkelte prosjekter har vi også påtatt oss ansvaret for disse arbeidsoppgavene med hensyn til bemanning og utførelse. Dette er noe som må vurderes i det enkelte prosjekt.

Med bakgrunn i vår lange erfaring og ekspertise kan vi også bidra med prosjektering og utførelse av både spesialforskalinger og klatreforskalinger.

Vi har også kunnskap og utstyr til å påta oss oppdrag innenfor HeavyLift-segmentet. Det kan eksempelvis være turbiner til vindmøller, broseksjoner, tunge takkonstruksjoner etc.