Aabenraa, Danmark
Kunde: Norvald Larssen
Byggeår: 2004
Sted: Danmark
Konstruksjonstype: Vegger (støyskjerm)
Omfang: 33.000 m2 - Høyde 27 meter

Beskrivelse:
Støyskjermen bestod både av rette og sinusformede deler. Gliden ble utført i hele 8 etapper hvorav hver etappe hadde en lengde på 74 meter. Høyden på veggen var 27 meter, nos som bidro til både støyskjerming og støvskjerming.

Flere bilder: