Nye A-hus
Kunde: NCC Construction
Byggeår: 2005
Sted: Lørenskog
Konstruksjonstype: Sjakter
Omfang: 12.000 m2 - Høyde 20-40 meter

Beskrivelse:
Vårt oppdrag bestod av glideforskaling både av tekniske sjakter og heis- og trappesjakter. Glidestøpen ble utført i flere etapper. Sjaktene ble støpt parvis og forskalingen for de to sjaktene ble knyttet sammen med gangbro.

Flere bilder: