NorNed
Kunde: Skanska
Byggeår: 2006
Sted: Kvinesdal
Konstruksjonstype: Vegger
Omfang: 14.000 m2 - Høyde 30 meter

Beskrivelse:
For Skanska gjennomførte Interform i 2006 glideforskaling av vegger til trafostasjon. Strømretteranlegget har et areal på 3500 m2 og består av en strømretterhall og en likestrømshall. Anlegget ble bygget i tilknytning til kraftkabel som går fra Kvinesdal og videre ned mot Kontinentet. Gliden av veggene, som var 30 meter høye, var oppe på 30 døgn.

Flere bilder: