Isle of Grain
Kunde: NCC Construction
Byggeår: 2006
Sted: Kent, England
Konstruksjonstype: Tanker
Omfang: 57.000 m2 - Høyde 35 meter

Beskrivelse:
Glideforskalingen ble utført for totalt 3 tanker. De tre tankene har en lagringskapasitet på 190.000 m3 hver og med en diameter på 90 meter er de verdens største tanker på land. Med bakgrunn i god erfaring fra Snøhvit-prosjektet ble det benyttet samem type glideforskaling for dette prosjektet.

Flere bilder: