Hydrogarasjen
Kunde: Skanska
Byggeår: 2007
Sted: Vækerø, Oslo
Konstruksjonstype: Vegger og sjakter
Omfang: 19.000 m2. Høyde 8-13 m + 30 m

Beskrivelse:
Hoveddelen av vår glideforskaling på Hydrogarasjen bestod i støp av kjellervegger. I tillegg kom sjakter som gikk opp over kjellernivå. Med et vanntrykk på 12 meter var glideforskaling et svært godt alternativ med tanke på at det ikke vil bli noen støpeskjøter. Glidestøpen ble utført i tre etapper hvor den største gliden utgjorde ca 200 løpemeter vegg.

Flere bilder: