Lyse gass
Kunde: Kruse Smith
Byggeår: 2008
Sted: Stavanger
Konstruksjonstype: Tank
Omfang: 6.300 m2 - Høyde 20 meter

Beskrivelse:
Interform gjennomførte glideforskaling av LNG-tanken i januar/februar 2008. Tankens diameter var 49 meter og gliden var oppe på 7 døgn. Det ble benyttet pumpesystem for betongen tilsvarende det som også ble benyttet på Snøhvit og Isle of Grain.

Flere bilder: