Håkonsvern
Kunde: NCC Construction
Byggeår: 2008
Sted: Håkonsvern, Bergen
Konstruksjonstype: Dokkport
Omfang: 1.000 m2 - Høyde 40 meter

Beskrivelse:
Dette var et meget spesielt prosjekt som ikke tidligere hadde vært utført. Selve omramningen av dokkporten ble utført med glideforskaling. Det var svært liten toleranse på avstanden mellom de to glidene og portalene ble støpt inn mot fjellet på motsatt side. Dene ene portalen startet med bredde 7,5 meter og holdt omtrentlig samme bredde hele veien, mens den andre startet på 3,5 meter og økte opp mot 6,5 meter. Gliden ble utført våren 2008.

Flere bilder: