Vestbase - Kristiansund
Kunde: NCC
Byggeår: 2010
Sted: Vestbase, kristiansund
Konstruksjonstype: Kjettingkasser i betong
Omfang: -

Beskrivelse:
Det ble glidestøpt i alt 10 stk betongkasser for lagring av ankerkjetting. Disse skal senere heises ut i sjøen for å ligge under ny kai som bygges av NCC, som er beregnet på supplybåter og kjettinghandteringsfartøy. Hver kai er 80 meter lang med en RO-RO rampe i enden.

Flere bilder: