IT Fornebu - Statoil
Kunde: Peab
Byggeår: 2010
Sted: Oslo
Konstruksjonstype: Vegger og sjakter
Omfang: -

Beskrivelse:
Peab har inngått avtale med IT Fornebu om å bygge nytt parkeringshus for Statoils nye hovedkvarter på Fornebu. Interform har utført glidestøp i 4 etapper, alt fra rette vegger til sirkulære sjakter opp til 37meters høyde.

Flere bilder: