Hålogalandsbrua
Kunde: NCC Constuktione as
Byggeår: 2014-2016
Sted: NARVIK
Konstruksjonstype: Armert Betong
Omfang: 2Tårn på 130 meter

Beskrivelse:
FAKTA OM BROEN

Interform utfører glideforskaling av 5 stk senkekasser samt 2 stk brutårn H= 133 m
Interform utfører også forskaling av nedre del av tårn.
De to bærekablene som holder hovedspennet på broen oppe har en diameter på 47 centimeter og er 1621 meter lange.
Swilingshøyden i Rombaksfjorden blir 40 meter og seilingsbredden blir 200 meter.
Totalbredde på brua blir 18,6 meter mens viaduktene blir 15,4 meter brede.
Bredden på kjørebanene blir 9,5 meter inklusive en meter bredt midtfelt.
Kjørehastiheten blir 80 km i timen.
NCCs enterprise innebærer 32000 kubikkmeter betong og 5400tonn armering.
I tillegg blir det gang og sykkelvei på broen.

Flere bilder: